GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce:

Regulus Management s.r.o.

Balbínova 207/18, 120 00 Praha 2 

IČ: 27172881

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen Regulus Management s.r.o.) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • jméno
 • příjmení
 • email
 • telefon
 • pohlaví
 • datum narození
 • případně fotografie, videa

pro účely:

 • správa uživatelského profilu v rezervačním systému, vytváření a rušení rezervací, dobíjení kreditu, anebo koupě permanentek, členství a aktivit spjatých s fungováním rezervačního systému

To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se společností Regulus Management s.r.o. či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím. 

Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit, nebo registrovat do rezervačního systému, které Regulus Management s.r.o. používá. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je výše uvedená společnost Regulus Management s.r.o..

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením od společnosti Regulus Management s.r.o. právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům
 • požadovat opravu či výmaz mých osobním údajům
 • požadovat omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů

Veškeré informace o mých právech jsou dostupné na webových stánkách www.fitness-rezervace.cz

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

 • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu: Balbínova 207/18, 120 00 Praha 2 
 • zasláním emailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu:  info@centrumbarokomor.cz

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti  Regulus Management s.r.o.. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se kterými společnost Regulus Management s.r.o. spolupracuje pro plnění smluvních povinností, jako jsou např. reklamní agentury, obchodní partneři, oblastní manažeři a jejich asistenti, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, finanční instituce a podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí. 

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)