Regenerace

Regenerace kyslíkovou terapií

Uplatnění najdeme i ve sportovním lékařství. Procedury v hyperbarické komoře pomáhají zvýšit fyzickou zdatnost a urychlují regeneraci po zátěži. HBOT rovněž pomáhá sportovcům v případě přetrénování. Procedury HBOT napomáhají k rychlé rehabilitaci po různých onemocněních (mj. Covid-19) a zároveň terapie v hyperbarické komoře urychlují hojení po sportovním úrazu či operaci.

Regenerace kyslíkovou terapií
Regenerace kyslíkovou terapií

Procedury v hyperbarické komoře pomáhají všem rekreačním i vrcholovým sportovcům ke zvyšování výkonnosti. Pravidelně ji používají vrcholoví atleti, fotbalisté, hokejisté, judisti, boxeři, basketbalisté a další. Mezi vrcholové sportovce, kteří využívají HBOT procedury, patří například nejlepší světový basketbalista LeBron James.

 

Regenerační frekvence

Hyperbarická kyslíková terapie a regenerační frekvence – unikátní spojení.

Pouze v našem centru barokomor vám představujeme unikátní příležitost – během procedury v hyperbarické komoře můžete poslouchat „Solfeggio frekvence“, další regenerační frekvence nebo meditační hudbu.

Frekvence, které vám pustíme mají velmi silný transformační nástroj pro lidské tělo a duši. Vybereme pro vás speciální frekvence podle vašeho přání a požadavků.

Regenerace kyslíkovou terapií
Regenerace kyslíkovou terapií
Regenerace kyslíkovou terapií
Regenerace kyslíkovou terapií